فیزیک دوم دبیرستان فصل 5 چگالی

حجم فایل : 625.8 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 9
بنام خدا فیزیک دوم دبیرستان
فصل 5(چگالی) جرم یکای حجم هر جسم را چگالی یا جرم حجمی نامیده و با نشان می دهیم و یکای آن در SI ، است.

بنابراین : چگالی جسم نمونه جدول چگالی اجسام جرم یک لیتر آب چند کیلوگرم است؟ مثال از روی جدول پاسخ ظرفی پر از مایعی به چگالی است. کره ای به وزن را داخل آن می اندازیم. اگر مایع از آن خارج شود، چگالی کره ی فلزی چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟ مثال حجم کره فلزی پاسخ پایان...